Ventricular Septal Defect (VSD)

سوراخ بین بطنی یا VSD چیست؟

VSD به سوراخ یا نقص در دیواره جدا کننده دو بطن اطلاق میشود.

VSD به چه علت بوجود می آید؟

در اکثر کودکان علت پیدایش آن نا مشخص است. VSD از جمله شایعترین نقایص قلبی است. برخی از کودکان در کنار VSD نقایص دیگری نیز دارند.

سوراخ بین بطنی در قلب چگونه بر قلب تاثیر میگذارد؟

بطور طبیعی حفرات سمت چپ قلب صرفا خون را به بدن و حفرات سمت راست صرفا خون را به ریه ها میفرستند. در کودک مبتلا به VSD خون از طریق سوراخ مذکور از بطن چپ به بطن راست و سپس به ریه ها میرود. اگر VSD بزرگ باشد خون اضافه ای که به ریه ها میرود باعث میشود که قلب و ریتین بیشتر کار کنند و نیز زیه ها پرخون شوند.

VSD چگونه کودک مرا تحت تاثیر قرار خواهد داد؟

اگر سوراخ کوچک باشد علایم چندانی نمیدهد زیرا قلب و ریه کار زیادتری انجام نمی دهند. تنها یافته غیر عادی صدای اضافی (سوفل) است که با گوشی شنیده میشود.
اگر سوراخ بزرگ باشد کودک تندتر و سخت تر تنفس میکند. شیرخوار اشکال در شیرخوردن داشته و بطور طبیعی رشد نمی کند.. این علایم تا چند هفته پس از تولد خود را نشان نمی دهند. به علت گردش خون بیش از حد در ریه ها فشار عروق ریه بالا میرود که این امر بمرور زمان ممکن است صدمه دایمی به رگهای ریه وارد کند.

در مواجهه با VSD چه می توان کرد؟

همانطور که گفته شد اگر سوراخ کوچک باشد باعث کار بیشتر قلب و ریه نخواهد شد و نیاز به جراحی یا درمان دیگری ندارد. VSD های کوچک ممکن است خود بخود بسته شوند. هیچگونه دارو یا درمان خاصی نیست که VSD را کوچکتر کند یا باعث بسته شدن آن سریعتر از سیر طبیعی خود شود.
اگر سوراخ بزرگ باشد با جراحی قلب باز باید VSD بسته شود تا از مشکلات بعدی جلوگیری شود. گاه کودکان علایم شدیدی دارند لذا انجام جراحی زود هنگام طی چند ماه اول زندگی ضروری خواهد بود. گاه می توان با مصرف دارو علایم را موقتا کنترل کرد ولی داروها باعث علاج VSD نشده و از صدمات وارده به عروق ریه جلوگیری نمی کنند.
بستن VSD بزرگ با جراحی قلب باز معمولا در شیرخوارگی یا کودکی حتی در بیماری که علایم چندانی ندارد برای پیشگیری از عواقب بعدی انجام میشود.معمولا با وصله ای از ماده مصنوعی یا پرده دور قلب (پریکارد) که دور تا دور VSD دوخته میشود سوراخ را می بندند.کمی بعد این وصله با بافت طبیعی پوشاننده قلب پوشیده شده و جز ثابت ساختمان قلب میشود. برخی از سوراخها را می توان بدون وصله دوخت و بست و گاه ممکن است برخی از VSD ها را در Cath Lab بست.
اگر کودک بسیار بدحال بوده یا بیش از یک VSD داشته باشد جراحی اولیه برای رفع علایم و کاهش فشار بالای ریه ضرورت خواهد یافت.در این عمل (بندینگ شریان ریوی)شریان ریه تنگ میشود تا جریان خون ریه کاهش یابد.پس از چندی که کودک بزرگتر میشود جراحی دوم برای برداشتن بند و بستن VSD بصورت قلب باز انجام خواهد شد.

کودک من چه فعالیتهایی را می تواند انجام دهد؟

اگر VSD کوچک بوده یا با جراحی بسته شده باشد کودک شما از نظر فعالیت فیزیکی نیاز به مراقبت خاصی نداردو می تواند در فعالیتهای طبیعی سن خود بدون خطر اضافه شرکت کند.

در آینده برای کودکم چه باید کنم؟

متخصص قلب کودک شما بر اساس موقعیت VSD کودک را از نظر مشکلات غیر شایع بطور دوره ای باید معاینه کند.بندرت کودکان بزرگتر با VSD کوچک به علت مشکلات همراه (مثلا نشت خون از دریچه های قلبی) نیاز به جراحی پیدا میکنند.به هرحال پس از جراحی کودک توسط متخصص قلب بطور منظم معاینه میشود تا از کارکرد طبیعی قلب اطمینان حاصل کند. چشم انداز دراز مدت این بیماری خوب است و معمولا به دارو یا جراحی دیگری نیاز ندارد.

برای پیشگیری از اندوکاردیت (عفونت داخل قلب) چه باید کرد؟

در مورد خطر اندوکاردیت کودک خود سوال کنید. متخصص قلب کودک شما ممکن است توصیه کند تا مدتی پس از بستن VSD پیش از اقدامات دندانپزشکی کودک آنتی بیوتیک مصرف نماید.